И безработните подават осигурителна декларация с ПИК

И безработните вече могат да подават по електронен път с персонален идентификационен код (ПИК) декларацията, свързана със задължителното им осигуряване – образец 7. Новата услуга е достъпна в Портала за е-услуги на НАП.

ПИК се издава във всеки офис на НАП, като ползването му е напълно безплатно за клиентите на администрацията. До момента в цялата страна има издадени над 310 000 персонални кода на физически лица.

От НАП Пловдив напомнят, че преди да започнат сами да превеждат дължимите здравноосигурителни вноски, безработните трябва да подадат декларация образец 7. Срокът за подаването й е до 25-то число на месеца, следващ месеца на възникване на задължението за осигуряване от лицата, които не са осигурени на друго основание.

В декларацията се вписват личните данни на лицето и началната дата, от която за него е възникнало задължението да плаща сам здравноосигурителните си вноски.

С ПИК вече може да се подава и осигурителната декларация образец 5. Задължение за нея имат самоосигуряващи се лица, които се осигуряват само във фонд „Пенсии” на държавното обществено осигуряване и/или задължително здравно осигуряване, когато за определени периоди са внесли авансово осигурителните си вноски.

Декларация образец 5 се подава само за пълни календарни месеци с еднакъв месечен осигурителен доход , в срок до 25-о число на месеца, следващ първия месец от периода, за който са внесени осигурителните вноски.

Повече информация и консултации за попълването на данъчни и осигурителни декларации можете да получите на телефон 0700 18 700 на цената на градски разговор от цялата страна.

Подобни статии

Top