И тази година общината финансира пловдивски автори

Отпускат пари за книги на пловдивски автори

Община Пловдив набира предложения по Програмата за 2016 година за финансиране книги на пловдивски автори и важни за Пловдив издания. Програмата е създадена по предложение на писателя  Димитър Атанасов (1953 – 2014).

Проектът може да бъде в област:

Художествена литература (стихосбирка, сборник разкази, роман, драматургия, книга за деца), литературна критика, литературна история, литературоведско изследване, монография, литературна анкета; историческа литература; краезнание; изкуствознание; културология; други (преиздаване на книга и други подобни издания).

Може да кандидатстват физически или юридически лица. Едно физическо лице или организация не може да кандидатства в една сесия с повече от един проект.

Кандидатът трябва да отговаря на следните условия:

  • Да има адресна регистрация в Пловдив.
  • Да има завършен ръкопис, подготвен за печат.
  • Проект, съдържащ попълнения формуляр, заедно с ръкописа и задължителните приложения, се изпраща в електронен вариант или в краен случай на хартиен носител в три екземпляра по пощата с обратна разписка на адрес: 4000 гр. Пловдив, Община Пловдив, пл. „Стефан Стамболов №1”, (за дирекция „Култура и културно наследство”), или се предава лично в деловодството на Община Пловдив в срок до 30 юли 2016 г. За спазването на срока е валидна датата на пощенското клеймо.
  • Проектите трябва да включват пълен комплект документи.

Исканата сума от Община  Пловдив не трябва да надвишава 3 000 лева, независимо от общата стойност на проекта.

Резултатите от конкурса се обявяват на официална пресконференция, организирана от дирекция „Култура и културно наследство” на Община Пловдив и на интернет сайта на Община Пловдив в срок до 1 октомври 2016 г.

Издателствата с проекти, одобрени за издаване,  сключват договор със зам.-кмета по „Култура и туризъм“ на Община Пловдив за получаване  на определената субсидия. Издателствата се задължават да издадат спечелилите финансиране проекти в срок до 18 декември 2016 г.

Председателят, както и съставът на Експертната комисия, които оценяват предложенията се определят със заповед на Кмета на Община Пловдив.

Експертната комисия  наброява 7 (седем) души. В нея се включват утвърдени писатели, литературни критици, историци, изкуствоведи и други изявени творци.

От сайта на община Пловдив ТУК, можете да изтеглите и формуляра.

Подобни статии

Top