И фирмите без дейност подават годишни декларации

Абитуриентите плащат сами здравните си вноски, напомнят от НАП пловдив

Годишна декларация за облагане с корпоративен данък са длъжни да подават и фирмите, които не са осъществявали дейност през 2014 година. Това напомнят от териториалната дирекция на НАП в Пловдив. Тези дружества попълват отделен формуляр – образец 1010а.

В него те декларират, че за предишната година не са имали дейност и не са отчели приходи или разходи съгласно счетоводното законодателство. Към тази декларация не се прилага годишен отчет за дейността. Декларациите се подават в офисите на НАП по мястото на регистрация на фирмите, по пощата с обратна разписка или по интернет.

3 500 дружества от област Пловдив вече са подали в НАП годишните си данъчни декларации в НАП.
Срокът за подаване на декларациите на фирмите е 31 март, като този срок важи и за тези от тях, които не са извършвали дейност през 2014 г.

Това е също срокът, в който трябва да се плати дължимият корпоративен данък, след приспадането на направените авансови вноски. Фирмите, които подадат декларациите си по електронен път ползват 1% отстъпка от дължимия годишен корпоративен данък (но не повече от 1000 лв.). Тази отстъпка се ползва, само ако и данъкът е внесен в срок до 31 март 2015 г.

Плащането на задължението към хазната може да стане във всяка банка с попълване на вносна бележка за плащане към бюджета. Други вариант за плащане са с пощенски запис или чрез интернет.
Неподаването на декларациите се санкционира, като минималната глоба е 500 лева за юридическото лице и 200 лева за управителя на фирмата.
Повече информация за попълването и подаване на декларацията за облагане с корпоративни данъци може да се получи на телефона за информация на НАП 0700 18 700 на цената на градски разговор.

DC News

Сайт за новините от Пловдив, Асеновград и региона - събитията от деня в реално време.

Подобни статии

Top