Как да се защитите, ако ви преписват в Интернет - DC news

Как да се защитите, ако ви преписват в Интернет

Авторско право в Интернет

Проблемът относно авторските права в интернет пространството е изключително актуален както в международен план, така и у нас. Адвокат Атанас Костов разкрива какви действия следва да се предприемат след установяване на неправомерно взаимстване на авторски материали.

След като откриете копирано и взаимствано съдържание и разкрием собствненика на сайта, в който е публикувана тази информация, е време да се обърнете към специалист. От адвокатската кантората изготвят официално писмо, с което се предупреждава съответният нарушител, като му се посочват юридическите мерки, които ще бъдат взети спрямо него.

Тези мерки могат да бъдат в няколко насоки. Първо може да бъде сезирано Министерството на културата с цел ангажиране на административно-наказателна отговорност на нарушителя по Закона за авторските права.

Второ – сезиране на прокуратурата по чл. 175 а от Наказателния кодекс. Ако има и нарушена марка се добавя и чл. 175 б.

Като трета мярка може да бъде ангажирана отговорността на въпросния сайт във връзка с нелоялна конкуренция. В Закона за нелоялната конкуренция съществува чл. 35 ал. 3, който гласи, че който взаимства чужд сайт или чужд домейн, носи отговорност за нелоялна конкуренция. Глобата е 10% от Отчет за приходите и разходите (ОПР)  на година на съответната фирма. Тази мярка адвокат Атанас Костов определя като  една от най-тежките, които някой може да претърпи.

При използване на чужда търговска марка процедурата се утежнява, защото вече се носи административно-наказателна отговорност. Мерките се определят в зависимост от това дали има взаимстване на марка, авторско право или съвкупност от двете. Ако всички тези мерки бъдат взети срещу даден нарушител, то юридическите санкции могат да бъдат толкова сериозни, че един бизнес е възможно да изчезне.

 

Подобни статии

Top