Календар с имените дни през октомври

Бахова терапия и последни здравни новини

1 октомври – Анани, Анания

3 октомври – Денислав, Денислава, Денис

6 октомври – Тома, Томислав, Томислава

7 октомври – Сергей

9 октомври – Аврам

14 октомври – Петко, Петка, Петкан, Петра, Петрана, Петкана, Петка, Пенко, Параскева, Парашкева, Паруш, Кева, Петрина, Петрана

18 октомври – Златко, Златина, Златка, Златан, Златомир, Лука, Лукан

26 октомври – Димитър, Димитрина, Деметра, Димо, Дима, Димка, Димитричка, Димчо, Димана, Драган, Митко, Митка, Митра, Митрана, Мита

27 октомври – Нестор

28 октомври – Лъчезар, Лъчезара

30 октомври – Зоран, Зорица, Зорница, Зорка

 

Подобни статии

Top