Кандидат-осиновители с безплатно обучение за родителство

Безплатен курс за кандидат-осиновители започна в Центъра за обществена подкрепа „За деца и родители“ към фондация „За Нашите Деца“. В продължение на 40 часа семейство, което мечтае да даде майчина и бащина грижа на дете без семейство, ще получи индивидуални познания за всички етапи, през които преминава в административен и психологически план по пътя към осъществяване на мечатата. Програмата на обучение е утвърдена от министъра на труда и социалната политика.

Част от часовете в нея акцентират върху законовата рамка на осиновяването и тайната му. В други се дават познания за развитието на децата от бебета до зрялост като се засягат и теми, свързани с различните теории за привързаността, с поведенческите проблеми и преодоляването им.

Със семейството работят социален работник и психолог, които ще продължат да ги подкрепят и след приключването на курса, при заявена необходимост и нужда от подкрепа в следосиновителния процес.

За всички, които плануват да осиновят дете, Центърът за обществена подкрепа „За деца и родители“ е готов да стартира нов курс след като получи направление от Отдел „Закрила на детето“ вследствие от заявление, в което семейството е посочило като доставчик на социалната услуга обучението в ЦОП „За деца и родители“ Пловдив.

Подобни статии

Top