Карлово се издължи на Пловдив в срок

Община Карлово върна тази сутрин на Община Пловдив безлихвеният краткосрочен заем в размер на 639 375 лева. Той бе отпуснат с решение на Общинския съвет през декември миналата година по предложение на кмета Иван Тотев. Средствата бяха необходими на Община Карлово за финансиране на обекти по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 -2013“.

Кметът на Подбалканската община Емил Кабаиванов се обърна за съдействие към колегата си Иван Тотев, за да стартира одобрен проект за четири обекта по схема „Зелена и достъпна среда“.  Сумите бяха необходими за разплащане по сключени договори и бяха върнати в срок по сметките на  Община Пловдив след възстановяването им от Управляващия орган.

„Това е пример за междуобщинско сътрудничество.  Доброто финансово състояние на Община Пловдив позволи да направим този жест към жителите на Карлово. Това стана и с волята на пловдивските общински съветници“, заяви кметът Иван Тотев.

Кметът Емил Кабаиванов уточни, че чрез този заем в Карлово са благоустроени междублокови пространство в райони, в които живеят 3000 карловци; улица „Иванка Пашкулова“ – важен транспортен възел, е асфалтирана, с подменена инфраструктура и тротоари;  реновирани изцяло са зелените площи в центъра на града около читалище „Васил Левски 1861“.

„В исторически план Пловдив и Карлово винаги са били свързани. Благодарности към кмета Иван Тотев и общинските съветници от Пловдив, с които даваме знак как трябва да се работи. Това е един прекрасен пример за партньорство“, подчерта Емил Кабаиванов.

Подобни статии

Top