Кметът на Асеновград – в Управителния съвет на РАО „Тракия“

След дъждовете обстановката в Асеновградско е спокойна

Кметът на Асеновград д-р Емил Караиванов бе избран за член на Управителния съвет в новото ръководство на РАО „Тракия“. Председател на Управителния съвет през мандат 2015-2019 г. ще бъде кметът на община Първомай Ангел Папазов, а негови заместници – Георги Георгиев (кмет на община Тунджа), Иван Алексиев (кмет на община Поморие) и Кичка Петкова (кмет на община Чирпан). В състава на Управителния съвет влизат още Атанас Атанасов (кмет на община Твърдица), Божин Божинов (кмет на община Тополовград), Маргарита Стаматова (председател на Общински съвет Карнобат), Николай Тонев (кмет на община Гълъбово), Петър Киров (кмет на община Елхово) и Себихан Мехмед (кмет на община Крумовград).

За Председател на Контролния съвет бе избран кметът на община Айтос Васил Едрев, и членове Атанас Калчев (кмет на община Кричим) и Христо Христов (кмет на община Болярово).

Делегатите в Общото събрание единодушно приеха работен план за дейността на РАО „Тракия“ през 2016 г., с основни приоритети: стимулиране на сътрудничеството между общините и обмяната на опит и добри практики; представителство и защита на интересите на членовете пред централната власт; трансгранично сътрудничество; развитие на гражданското общество чрез подкрепа и съдействие за силно и отговорно към гражданите местно самоуправление и институционална устойчивост.

На досегашния председател на Асоциацията – бившият кмет на Сливен Кольо Милев, бе връчено най-високото отличие на Съюза на тракийските дружества в България (СТДБ) – златен медал „Капитан Петко войвода“ с лента, за ползотворното сътрудничество между РАО „Тракия“ и СТДБ през мандат 2011-2015 г. и за личната му подкрепа на на тракийската кауза.

Представителите на местните власти, участващи в срещата направиха лични дарения за възстановяване сградата на изгорялото ОУ „Христо Смирненски“ в град Карнобат, с което освен съпричастността си, показаха и силата на междуобщинското сътрудничество.

Подобни статии

Top