Колко ток похарчихме по Коледа?

98 548 000 киловатчаса електроенергия са консумирали общо за периода 24 декември – 27 декември 2015 г. клиентите на EVN, съобщават от дружеството.

Тези стойности са близки до потреблението през тези дни на 2014 г., когато са изразходвани общо 100 122 000 киловатчаса.

Върхови товар през отминалите празнични дни е регистриран на 24 декември 2015 г. Тогава той е бил 1 447 MW (мегавата), сочат диспечерските данни на дружеството. За сравнение върховият товар за този период на 2014 г. е регистриран на 27 декември 2014 г., когато е бил 1 456 MW (мегавата).

Особено през зимата важно значение за консумацията на електроенергия и от там за размера на фактурите имат следните фактори:

  • режим и интензивност на потребление при всеки клиент/всяко домакинство
  • състояние на жилищната сграда/имот
  • налице ли са енергийноефективни мерки в имота/сградата
  • външна температура: понижението на външната температура с 1 °C увеличава потреблението на енергия за отопление с около 10%.
  • вид и брой на използваните уреди и техният клас на енергийна ефективност,
  • брой помещения в жилището, които се отопляват, брой живущи в жилището и др.

Важно за всеки клиент е периодично да следи своята консумация на електроенергия чрез сверяване данните от електромера.

Ако се наложи, EVN България  има готовност с дежурни екипи, които са в постоянна готовност да работят при зимни условия за нормализиране на захранването в случаи на необходимост.

Подобни статии

Top