Консултации за Общинска избирателна комисия се провеждат в Пловдив

Избирателна активност в Пловдивска област

Консултации за Общинска избирателна комисия ще се проведат в Пловдив, съобщиха от общинската администрация.

Във връзка с чл. 75 от Изборния кодекс, Решение № 1524-МИ/НР/18.08.2015 г. и Решение № 1525-МИ/НР/19.08.2015 г. на ЦИК кметът на Община Пловдив отправя покана към парламентарно представените партии и коалиции в 43-то Народно събрание за участие в консултации за състава на ОИК на територията на Община Пловдив за произвеждане на изборите за общински съветници и кметове и за националния референдум на 25 октомври 2015 г.

Консултациите ще се проведат днес от 16.00 часа в сградата на Община Пловдив, Заседателна зала – 2 етаж.

На консултациите партиите и коалициите следва да представят:

1. Писмено предложение за състав на ОИК, което да съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията, която ги предлага;

2. Заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 10 август 2015 г. или заверено от представителя на коалицията копие от решение за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи съответната партия или коалиция;

3. Пълномощно от лицата, представляващи съответната партия или коалиция, в случаите, когато в консултациите ще участват упълномощени лица;

4. Копие от диплома за завършено висше образование или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше учебно заведение (в случай, че все още няма издадена диплома) и декларация от всяко лице, предложено за член на ОИК, че отговаря на изискванията на Изборния кодекс, съгласно приложението.

5. Предложение за резервни членове на партиите и коалициите, които да заместят предложените от тях лица в случаите по чл. 51, ал. 2 от ИК или когато член на ОИК не участва в заседанията й повече от 10 дни.

 

Подобни статии

Top