Конференция за България във Виена

За втора поредна година от 3 до 5 декември Българският културен институт „Дом Витгенщайн“ във Виена е домакин на Международната интердисциплинарна конференция за студенти и докторанти. Тема на тазгодишното събитие е: „България в ХХI век: между традицията и иновациите. Исторически линии и актуални проблеми“.

Инициатори и организатори на форума са Българският културен институт „Дом Витгенщайн“ във Виена и Славянският семинар, Университет „Алберт Лудвиг“ – Фрайбург, Германия, с прилежащия му лекторат по български език, литература и култура към Министерството на образованието и науката – България. Инициативата се осъществява с личното съдействие на проф. д-р Елизабет Шоре, директор на  Славянския семинар на Университета „Алберт Лудвиг“– Фрайбург, председател на Südosteuropa-Gesellschaft e.V. (Zweigstelle Freiburg im Breisgau), Германия, основател на лектората по български език, литература и култура във Фрайбург и един от инициаторите на поставянето на първата паметна плоча на български учен – проф. д-р Иван Шишманов, върху немска институция в Германия.

Целта на инициативата е да привлече млади изследователи – от България и чужбина – към темата България и да фокусира вниманието им върху актуалния образ на страната ни в съвременния европейски контекст. Идеята е по този начин да се подкрепят и насърчат изследванията върху уникалния и същевременно европейски характер на българската култура, като интересът към нея се посее у най-младите изследователи, пред които тепърва предстои да градят своето научно и професионално развитие.

Участници във форума са над 60 студенти, представящи 21 университета от 14 европейски държави. Една част са студенти от поддържаните от Министерството на образованието и науката лекторати по български език, литература и култура към чуждестранни университети в Европа, чиито лектори са български университетски преподаватели, приели популяризирането на българската идея в чужбина като своя лична кауза. Представени са и водещите български университети – Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, Югозападен университет „Неофит Рилски“. Същевременно има и участници от образователни институции, където българистиката не е застъпена като учебна специалност, например висшите училища в Хайлброн и Офенбург, Freie Universität Berlin.

Проблемите на фокус са: българската култура през ХХI век през призмата на традициите и иновациите; България в европейски контекст и специално в контекста на Източна Европа, Балканите и славянството; митовете/стереотипите в/за българската култура и тяхната съвременна интструментализация; България в медиите и в политическия дискурс; транскултурни аспекти: чуждите култури в светлината на българския език и култура; превод и култура; археологията и етнологията и дискурсът за българската идентичност днес. Докладите са организирани в три тематични панела: „Езиците на културата“, „Културни/литературни траектории“, „Политика – медии – култура“.

За участниците в конференцията са предвидени и няколко допълнителни инициативи. В рамките на специален панел, наречен „Обучение, практики и работа в България“, ще бъдат представени магистърски програми във водещи български университети, възможностите за обучение в тях на чуждестранни студенти, както и условията за провеждане на учебни практики и за работа в образователни институции в България. За тази част от програмата организаторите разчитат изцяло на Министерството на образованието и науката. Екип, ръководен от Ваня Кастрева, заместник-министър в Министерството на образованието и науката, ще изнесе лекции по темата и ще обсъди с участниците различни перспективи за професионална реализация. В рамките на сесията „От университета в училище“ ще се дискутира проблемът за взаимообвързаността между качественото университетско образование и успешното кариерно развитие, както и за функцията на младите педагогически кадри в изграждането на новото лице на българското училище.

Специален акцент в съпътстващата програма е срещата на участниците с проф. дфн Владко Мурдаров, който под надслов „Трагическият пророк Йозеф Рот“ ще представи три книги на австрийския писател и публицист в свой превод на български език.

В рамките на конференцията ще бъде и премиерата на сборника „Образът на България и на българите в европейски контекст (Литературни, лингвистични, културни, медийни, социополитически проекции)“, Национално издателство „Аз Буки“, 2015. Сборникът представя доклади на студенти и докторанти от първото издание на конференцията, осъществено през декември 2014 г. под патронажа на вицепрезидента на Република България госпожа Маргарита Попова.

Подобни статии

Top