Конференция по химия в ПУ „Паисий Хилендарски“

Телематика е сред най-желаните специалности ва пловдивския университет

Втора научна конференция за студенти и докторанти „Предизвикателства в химията“ организира на 21 и 22 ноември Химическият факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ със съдействието на Студентския съвет към висшето училище.

Форумът ще се проведе в Ректората на ул. „Цар Асен“ №24. Научната програма на конференцията е разделена в четири секции: „Органична химия и биохимия“, „Аналитична и неорганична химия“, „Физикохимия и изчислителна химия“ и „Химични технологии“. Участие са заявили представители на 4 висши училища – ПУ „Паисий Хилендарски“, СУ „Св. Климент Охридски“, ШУ „Епископ Константин Преславски“ и Университета по хрантилни технологии в Пловдив, както и два института на БАН – Институт по обща и неорганична химия и Институт по катализ.

Тази година освен с доклади студентите и докторантите ще могат да се включат и в постерната сесия на конференцията, обясниха организаторите. На участниците ще бъде предоставена възможността да публикуват след рецензиране пълните текстове на своите доклади в „Научни трудове на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ – Химия“.

Подобни статии

Top