Конференция „Театрална педагогика в образованието“ в Пловдив

Национална гимназия за сценични и екранни изкуства е домакин на Национална конференция на тема – „Театрална педагогика в образованието“.

Националната конференция се провежда с финансовата подкрепа на Министерството на културата.

Темите, които ще  бъдат предмет на обсъждане по време на конференцията са:

– „Психологическите промени в юношеството и образователния процес“ с лектор проф. д-р Румен Стаматов, ПУ „Паисий Хилендарски“;

– „Педагогика на театралното обучение“ с лектор доц. д-р Тодор Мечкарски, НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“;

– „Режисьорски подходи в образователния процес, драматургичен и действен анализ“ с лектор проф. Жени Пашова , НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“;

Участници в конференцията са преподаватели от училищата по изкуствата към Министерство на културата в България.

Целта на конференцията е да се направи анализ на проблемите, свързани с театралното обучение на учениците в специализираните паралелки по драматичен, куклен и невербален театър, повишаване качеството на образованието и търсене на нови подходи и средства за активиране на творческия потенциал на учениците.

Тази конференция е и етап от постоянната работа по повишаване на професионалната квалификация на преподавателите по актьорските специалности в училищата по изкуствата към Министерството на културата.