Конференция “Техсис 2015” започва в Пловдив

От днес до 30 май в Пловдив ще се състои Четвъртата международна научна конференция “Техника, технологии и системи” – “Техсис 2015”. Домакин на конференцията е филиалът на Техническия университет в Пловдив. Според проф. д-р Михаил Петров – директор на филиала, “Техсис 2015” е най-голямото научно-техническо събитие в Пловдив, което се посвещава на седемдесетата годишнината на ВУЗ-а. Тук се събира българския и европейски научен елит от всички професионални направления, по които се обучават студентите. Представят се научни разработки, доказва се научен принос, обменят се идеи – така обобщи целите на “Техсис 2015” проф. Петров.  Конференцията е част от световен научен цикъл на обмен на технически знания. В крайна сметка конференцията ще доведе до подобряване качеството на учебния процес, заключи професор Петров.

В “Техсис 2015” ще участват представители на всички български технически университети, както и чуждестранни учени. В подготовката на конференцията и в нейната работа се включиха учени от 9 страни, сред които има 44 доктори на технически науки, 14 доценти, 29 професори и 1 академик. По време на “Техсис 2015” ще бъдат изнесени 132 научни доклада от 126 участници. Сред докладите има и разработки на студенти, готвещи своите докторски дисертации в Техническия университет – филиал Пловдив. С доклади участват и докторанти от български и чуждестранни технически университети.

Работата на конференцията е организиран в 10 научни секции: Автоматика и системи за управление, Електротехника и електроенергетика, Информатика и компютърни системи и технологии, Електроника и електронни технологии

Комуникации, квантова и оптоелектроника, Mашиностроителна техника и технологии, Машиностроене и уредостроене, Транспортна и авиационна техника, Природни науки, Индустриален мениджмънт.

Всички доклади, изнесени на “Техсис 2015” ще бъдат издадени в 2 сборника, които чрез съвременните системи за комуникация ще станат достояние на световната научна общност. В първия сборник ще бъдат събрани докладите по машиностроене, а във втория – по електротехника, електроника, автоматика, компютърни системи. Работните езици на конференцията са английски, руски и български.

Единият от пленарните доклади на “Техсис 2015” ще бъде на член кореспондента на БАН  Красимир Атанасов. Вторият пленарен доклад ще бъде изнесен от известния немски учен проф. д-р Уве Фюсел от Техническия университет в Дрезден. Третият пленарен доклад е на проф. Петр Лоуда от Техническия университет в Либерец, Чехия.

DC News

Сайт за новините от Пловдив, Асеновград и региона - събитията от деня в реално време.

Подобни статии

Top