Коригират споразумението за 30-милионния заем

Общинският съвет ще трябва да коригира днес споразумението за 30-милионния заем, подписано с Европейската банка за възстановяване и развитие /ЕБВР/ през ноември, миналата година. Общината е уведомена от банката, че е допусната неточност, тъй като не е посочен лихвен марж, който да кореспондира с дългосрочния кредитен рейтинг ВВВ. Затова общината трябва да открие резервна сметка за обслужване на дълга и да учреди първи залог в полза на банката. Това ще увеличи с около месец работата по тръжната документация, съобщиха от администрацията.

На сесията трябва да бъде удължен и срока за изпълнението на проекта „зграждане на зелена и достъпна градска среда“ до 29 февруари 2016-та година.  Ще трябва да се издаде и запис на заповед в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, с която да се гарантира поемането на дълг в размер на 1,662 милиона лева по проекта.

На сесията ще бъдат гласувани програма и бюджет за дейността на фондация „Пловдив 2019“ за тази година. Освен това съветниците ще гласуват дали общината да стане член на Европейска асоциация на винените градове RECEVIN.

 

Подобни статии

Top