КРС решава проблеми с мобилни оператори - DC news

КРС решава проблеми с мобилни оператори

По инициатива на Комисията за регулиране на съобщенията Комисията за регулиране на съобщенията /КРС/, съвместно с Областна администрация Пловдив, в залата на Областна администрация Пловдив беше организирана среща с кметовете на населени места и граждани. Целта на приемната бе експерти от КРС да съдействат на потребителите от Пловдив и региона при разрешаване на проблеми, свързани с използването на електронни и съобщителни услуги в региона.

На срещата присъстваше председателят на КРС д-р Веселин Божков, областният управител Здравко Димитров, зам.-областният управител Иван Антонов, главният секретар на Областна администрация Борислав Димов и експерти.

Кметовете на населените места в региона сезираха КРС за проблеми, свързани с покритието на мобилните оператори и приемането на цифровото разпръскване, сключването на договори и др.

Основният проблем, който се очерта на срещата, беше не доброто покритие на мобилните оператори в голяма част от населените места в региона. Оказа се, че 18 населени места, дори и такива, които са в равнинната част на областта, имат частична или пълна липса на мобилно покритие.

Експертите от КРС заявиха, че ще бъде направен мониторинг на радиочестотния спектър за оценка на електромагнитната обстановка и ще бъдат направени измервания на територията на община Пловдив.

Мобилните оператори са задължени да публикуват карти, от които да е видно какво е покритието в съответния регион и ако има разминаване с измереното, те ще бъдат санкционирани.

Сериозен проблем са нелоялните практики и опити за подвеждане на клиентите от страна на мобилните оператори. Според председателят на КРС д-р Веселин Божков, абонатите трябва да внимават при подписването на договорите и внимателно да четат на общите условия, за да бъдат избегнати недоразуменията. „Наша основна задача е да работим в посока на информирания избор на потребителя и да подобрим потребителската култура на българските абонати”, заяви той.

В малките населени места има проблеми и с поддръжката на сградния фонд пощенските станции, част от които са в недобро техническо състояние.

Нямаше оплаквания свързани със сигналите на радио и телевизионните станции и с цифровизацията в населените места в Община Пловдив. На срещата стана ясно, че България е на едно от водещите места в Европа по предоставяна на интернет услуги.

От КРС обявиха, че през тази година в Пловдивска област са подадени 25 жалби от граждани, проведени са 236 проверки и са съставени 4 акта за нарушения. Забелязва се тенденция към  нарушения на процедурата за преносимост на номерата, за което законът предвижда глоба до 60 хил.лв.

Дискусията имаше практическа насоченост, защото част от жалбите бяха решени на място. Проблемът на Димитър Граматиков от Пловдив, който се оплака, че не получава разпечатка на хартиен носител, а нито той, нито семейството му разполагат с техника, на която да могат да виждат електронната си фактура, беше разрешен моментално и той благодари за добрата организация.

Председателят на КРС д-р Веселин Божков благодари на областния управител Здравко Димитров за любезното домакинство и представената възможност да се запознае на място с проблемите на потребителите от региона и подчерта, че подобни срещи ще се случват регулярно, защото те са в интерес на всички потребители.

Подобни статии

Top