Кръгла маса, посветена на децата в риск, в Община „Родопи“

Кръгла маса на тема „Възможности за ефективно партньорство и взаимодействие между структурите, ангажирани при работа с деца в риск в община „Родопи“ се проведе днес в Заседателната зала на Общински съвет – Родопи.

Събитието откри кметът на Община „Родопи” Пламен Спасов, който приветства участниците във форума. Той пожела успех и спорна работа, като апелира за диалог, чрез който се постига ефективност при партниране между институциите. Целта на всички е защита на най–добрия интерес на децата.

Активно участие в кръглата маса взеха Анка Сивинова – началник Отдел „Закрила на детето” – Родопи, Любен Иванов – мл. експерт „Координация проекти” и модератор на събитието – Община „Родопи”, Любка Панайотова – началник отдел „Образование, здравеопазване и култура” в Община „Родопи”Емилия Иванова – Директор на РДСП Пловдив, адв. Милена Кадиева – управител на Фондация Джендър алтернативи, Ирена Душкова – експерт РУО Пловдив.

Участниците дискутираха по проблеми свързани с рисковете от отпадане на деца от образователната система, нарастващата агресия между учениците, казусът „деца раждат деца”, начините за превенция и оказване на подкрепа на децата в ситуация на домашно насилие, конфликт между родители, предпазване на децата от въвличане в канали за проституция, трафик и попадане под зависимости.

Коментира се готовността на обществото да посрещне т. нар. непридружени деца – непълнолетни и малолетни  бежанци влезли в България без родителите си и други. Всички присъстващи се обединиха около тезата, че можем да помогнем за ограничаване на рисковете за децата само и единствено при поемане на ясна отговорност, непримиримост, постоянство и работа в партньорство.

По време на основното представяне се акцентира на мерките за закрила на детето според действащата нормативна уредба, както и на начините за партниране между Община „Родопи”, Дирекция „Социално подпомагане” и отдел „Закрила на детето” – Родопи, Регионално управление на образованието – Пловдив, Регионална дирекция социално подпомагане – Пловдив, Социални услуги, всички директори на детски градини и основни училища на територията на Община „Родопи”, неправителствените сектори други.

 

 

 

Подобни статии

Top