КТ „Подкрепа“: Работодателите да спазят задълженията по здравословни и безопасни условия на труд

От КТ „Подкрепа“ в Пловдив изпратиха обръщение към работодателите. Повод са високите дневни температури в страната.

По повод предстоящите високи температури, призоваваме работодателите да спазят задълженията си по Наредба №РД-07-03 /18.07.2014 год. за минималните изисквания за микроклимата на работните места.

При работа на открито те са длъжни да се съобразяват с подадените червени и жълти кодове и опасни метеорологични условия- вятър, висока температура, дъжд, мъгла.

С оглед  охраняване живота и здравето на работниците трябва да се вземат съответните мерки като промяна на работното време,, типа работа, която е по-безопасна при дадените условия,подходящи лични предпазни средства, осигуряване на помещения и условия за възстановяване  на топлинния баланас на организма.Всички тези мерки са описани в Наредба № РД-07-3 от 18.07.2014 г. за минималните изисквания за микроклимата на работните места, а именно:

· създаване на подходяща организация на работния процес и/или работното време, вкл. осигуряване на почивки с подходяща честота и продължителност;

· създаване на подходяща организация на работните места;

· осигуряване на колективни средства за защита при работа на открито, особено по отношение на риска от слънчев/топлинен удар, преохлаждане и измръзване;

· осигуряване на подходящо работно облекло;

· осигуряване на места за почивка с подходящи условия за възстановяване на топлинния баланс на организма;

· достатъчно количество питейна вода, както и топли и студени напитки и други течности за възстановяване на водно-солевия и топлинния баланс на организма;

· осигуряване на наблюдение или средства за комуникация за работещите на открито на изолирани работни места;

· осигуряване на долекарска и първа медицинска помощ, както и подходящо транспортиране на работещите с внезапно влошено здравословно състояние за оказване на медицинска помощ.

В закрити помещения оптималната температура през топлия период трябва да бъде между 18 и 25 градуса. Допустимата температура през лятото на работните места не може да бъде над 28 градуса.

 В Наредбата са определени и изключения, според които при жеги навън, температурата в помещенията може да е с от 3 до 5 градуса над допустимата, но не повече от 33 градуса. 

Призоваваме и работещите, които считат, че не се спазва посочената Наредба да ни сигнализират на телефон 032 63 18 20.