Куклен и Асеновград ще работят заедно по европроекти - DC news

Куклен и Асеновград ще работят заедно по европроекти

Общините Куклен и Асеновград започват работа за развитие на Местна инициативна група (МИГ). През септември бе сключен договор с Министерството на земеделието за финансиране на подготвителните дейности. По тази мярка има възможност до края на 2020 година да бъдат усвоени до 1.5 млн. евро по линия на Фонда за развитие на селските райони, както и допълнително по 760 000 евро от ОП „Развитие на човешките ресурси“ и до 500 000 евро по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Местната инициативна група се реализира като сдружение между местната власт, представители на гражданите и бизнеса.  От следващата седмица е планирано да стартират информационни срещи с гражданите по всички населени места, за да се сформира стратегия, която ще определи приоритетните области за финансиране до 2020 г.

 

Експерти ще посетят всички населени места от общината и ще отговарят на въпросите на гражданите.

 

Приключи и подаването на проекти за европейско финансиране към Програмата за развитие на селските райони. Община Куклен участва с проекти за около 2 милиона лева по мярката.

 

Единият проект цели цялостен ремонт на три от основните улици в гр. Куклен – „Възраждане“, „Плиска“ и „Демокрация“. Проектът включва цялостно асфалтиране и подмяна на ВиК и ел. съоръжения по трасето.

 

Очаква се и одобрение на проекта за ремонт и ново обзавеждане на детска градина „Приятели“ в Куклен. Той предвижда обновяване на детските площадки и изграждане на нови такива, съобразени с европейските изисквания за безопасност.

 

 

 

 

 

Подобни статии

Top