„Културен мениджмънт” ще учат в Пловдивския университет

Нови студенти и специалности в ПУ

Нова магистърска програма „Културен мениджмънт“ стартира от тази година в ПУ „Паисий Хилендарски“. Изборът на Пловдив за Европейска столица на културата през 2019 година налага създаването на новата специалност в областта на културата и творческите индустрии.

 

Специалността ще бъде представена днес от доц. д-р Красимира Кръстанова – Декан на Философско-историческия факултет в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ и представители на фондация „Пловдив 2019”. Те ще информират за теоретичните и практическите акценти на програмата, както и за стажовете на бъдещите студенти, свързани с проектите за Пловдив – Европейска столица на културата 2019 година.

Перспективите за развитие на  новата магистърска програма ще представи заместник ректорът на Пловдивския университет проф. д-р Невена Милева. Представителите на Община Пловдив и на Област Пловдив ще аргументират подкрепата си за магистърската програма и възможностите за сътрудничество с университета.

Подобни статии

Top