Лекуват дистанционно болно сърце в Асеновград

Система за телемедицински мониторинг 24 часа в денонощието за пациенти със сърдечно-съдови заболявания ще бъде въведена в болницата в Асеновград.  Посредством софтуера за наблюдение медицинските служители в кардиологичния център денонощно и  в реално време ще следят ЕКГ сигналите, пулс и ново на кислород в кръвта, актуален сърдечно -съдов риск и кръвно налягане.

Идеята за създаване на телемедицински център е на асоциация „Европациент”. Организацията е готова да се ангажира с оздравяването на болницата като предлага партньорство с общинския съвет и лечебното заведение. Това става ясно от изпратено писмо до Общинския съвет в Асеновград още през май месец.

До момента са организирани три срещи с представители на политическите сили, изготвен е и проекто-договор за правата и задълженията  на двете страни. Тепърва предстои съветниците да вземат решение дали предложението на „Европациент” ще бъде разгледано на заседание на местния паралмент.

Вариантът е асоциацията да поеме управлението на общинската болница като внедри и осъществи един цялостен проект за нейното  „стабилизиране, надграждане и развитие”. Сред конкретните стъпки са закупуване на нова, отговаряща на съвременните изисквания апаратура, допълване на персонала с необходимите специалисти, сериозни възнаграждения за лекари и специализанти.

Асоциацията ще търси и европейско финансиране като задължително поставя изискването  болницата и медицинския център да бъдат обединени. Задължение на общината е да  извърши ремонт на сградата.

Заради намерението на „Европациент” да инвестира сериозни средства, да създаде нови работни места  и да увеличи приходите на лечебното заведение залягат гаранции за дългосрочност на отношенията.

Ръководството на Българска асоциация „Европациент“ посочва, че асоциацията е създадена с цел подпомагане и подобряване здравето на гражданите чрез предоставяне на здравна информация, качествено и достъпно здравно обслужване

Подобни статии

Top