Лиляна Павлова: "Пловдив е разкопан, значи се работи" (СНИМКИ) - DC news

Лиляна Павлова: „Пловдив е разкопан, значи се работи“ (СНИМКИ)

„Градът е разкопан, това е добре, значи се работи и има средства“. Това каза министърът на регионалното развитие Лиляна Павлова по повод уличните ремонти в Пловдив. Заради задръстванията, предизвикани от затворените и разкопани улици, тя закъсня за бизнес форума „Региони растеж“, който се проведе днес в града под тепетата, с няколко минути.

„Заради културно-историческото си наследство, уникални  възможности за туризъм и развитие на промишлеността, Пловдив е не само културна столица, но и един от ключовите двигатели за развитието на българската икономика. Така че колкото повече инвестираме в него, толкова по-големи ще бъдат възможностите за развитие на бизнеса и икономиката“, допълни Павлова. Тя посочи, че едно от предимствата на града е и близостта му до София, както и това, че край него минава магистрала „Тракия“.

Министърът посочи, че в Южен централен район е един от най-развитите региони в страната. По думите й държавата ще продължи да подкрепя инвестициите в градската среда – улици, тротоари, подлези и надлези, паркове, детски площадки. По линия на регионалното развитие специален фокус през този програмен период е отделен на образованието,  като най-много средства отиват в образователната инфраструктура – висши и средни учебни заведения, както и детски градини, допълни тя.

Министър Павлова напомни, че Пловдив беше първата община, която се справи с интегрирания си план, инвестиционната програма  и като междинно звено вече оценява проектите си, а екипът работи много активно в посока да ги задвижи. Тя допълни, че община Пловдив има гарантирани 80 млн. лв. по линия на Оперативна програма „Региони в растеж“, с които да подобри градската среда, да окаже подкрепа на икономическата зона и да продължи инвестициите в образователна, културна, социална инфраструктура, както и в енергийна ефективност на сградите.

Министърът посочи обаче, че не само Пловдив ще получава финансов ресурс. Налице е подкрепа и за по-малките населени места по отношение на енергийната ефективност на сградния фонд уточни тя. И коментира, че Община Пловдив е направила добър баланс в разпределението на гарантирания й ресурс, като една част – 24%, е предвиден за инвестиции в градска среда, над 16% – за образователна инфраструктура, а сериозен дял е отделен и за мерки в енергийна ефективност. Тя отбеляза, че при наличие на неусвоени средства от някои общини, ще има възможност за финансиране на резервни проекти.

24 гимназии, от които 8 са в Пловдив, ще бъдат финансирани от ОПРР 2014-2020 в Южен централен район, като така ще бъде оказана подкрепа за реформата в сферата на образованието, съобщи Лиляна Павлова. Освен, че ще бъдат ремонтирани, в тях ще бъдат създадени специални лаборатории и места за практически занятия, за да може бизнесът в партньорство с учебните заведения да провеждат специализирани обучения, така че да имаме достатъчно специалисти със средно специално образование, обясни тя.

В подкрепа на реформата в спешната помощ се финансират спешни центрове в малките и отдалечени населени места, стационари и специализирани линейки и реаномобили, чрез които да се транспортират болните до големите лечебни заведения в областните центрове. До януари следващата година Министерство на здравеопазването трябва да бъде готово с проекта, чрез който да се финансират тези мерки, обяви Павлова.

40 общини и 918 населени места от регион Родопи ще получат подкрепа в рамките на Целенасочената инвестиционна програма за подкрепа на слаборазвитите населени места в страната.

Регионалният министър съобщи още, че със средствата от ОПРР ще бъдат създадени само 3, а не 4 фонда, както се предвиждаше по-рано – за градско развитие за София, за Северна България и Южна България. Тя обясни, че във фондовете за градско развитие ще има две кредитни линии за проекти, като едната ще бъде за градско развитие, а другата – за туристически обекти.

Стартовият капитал на фонда за Южна България е 95 млн. лв. от ОПРР, като се очаква да бъдат получени поне още толкова от банковия и финансовия сектор и така да бъде създаден фонд с около 200 млн. лв., с който да се отпускат дългосрочни нисколихвени кредити за инвестиции, свързани с градската среда. Отделно ще има нов фонд, който ще подкрепя културно-историческо наследство и развитието на туристически атракции.

„Имаме общо 100 млн. лв. стартов капитал от оперативната програма, като примерен вариант за разпределението им е по 40 млн. лв. за Северна и за Южна България и 20 млн. лв. за София, но предстои това да бъде уточнено и прецизирано. С тези средства ще може да бъде финансирана голяма част от 250-те паметника на културата с национално и световно значение, каквито имаме определени в страната“, подчерта Павлова. И уточни, че за всеки от тях ще се кандидатства с бизнес план, като 50 % от необходимата инвестиция може да се предостави безвъзмездно от програмата и 50% да е от регионалния фонд. Бенефициенти могат да бъдат общини, църкви или министерства, съобщи министърът.

 

Подобни статии

Top