Лиляна Павлова ще открие ХV-то заседание на Комитета за наблюдение на ОПРР в Пловдив

Министърът на регионалното развитие и благоустройсвото Лиляна Павлова ще открие днес в Пловдив ХV-то заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013г и първото заседание на новата Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г.

Събитието ще се проведе в хотел „Новотел Пловдив“, зала „Пловдив“. Участие в него ще вземат представители на ГД „Регионална и градска политика“ на Европейската комисия, членове на Комитетите за наблюдение и на представители на Управляващия орган на ОПРР.

Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на УО на ОПРР Деница Николова ще представи напредъка в изпълнението на ОП „Регионално развитие“ 2007 – 2013 г. и предизвикателствата при приключване на програмата.

Членовете на Комитета за наблюдение на ОП „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. ще получат актуална информация за хода на преговорния процес по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г., промените в официално изпратената Програма на ЕК, териториалния обхват и очакваните срокове за одобряване и стартиране на първите схеми по Програмата.

 

Подобни статии

Top