Магистрати обсъждат холандския опит в съдебната система - DC news

Магистрати обсъждат холандския опит в съдебната система

Тръгна делото за контрабанда на агнета в Пловдив

Съдии от цяла България се събират в Пловдив днес за Годишното общо събрание на Съюза на съдиите в България. В продължение на два дни те ще обсъждат проблеми на съдебната власт.

Форумът ще започне днес следобед с Отчет на Управителния съвет за дейността на Съюза. Ще бъдат представени дейностите по разработване на юридическата дисциплина „Устройство и организация на съдебната власт” и създаване на електронна библиотека с всички устройствени и организационни нормативни актове за съдебната власт от 1880 г. досега, важни съдебни решения и международноправи актове и научни разбработки за статута на съдиите и независимостта на съдебната власт.

На 1 ноември ще бъде представен холандския модел за обществена оценка качеството на управление на съдилищата – конституиране, правомощия и дейност на комисиите за външна инспекция на съдилищата. Презентацията ще направи съдия Лизет ван Берген – съдия в ОС Амстердам и ръководител на проекта за външни инспекции на съдилищата.

За втория етап от процеса за измерване на натовареността – холандската методология за определяне цената на правосъдието и очертаване на съдебната карта ще говори Клейн Схипхорст – член на Съвета на съдебната власт в Кралство Нидерландия.

На форума ще бъдат представени и основните промени, които влизат в сила с новата международночастноправна уредба на гражданските и търговските дела в сила от 10.01.2015 г.

 

Подобни статии

Top