Малки изследователи обсъждаха как климатичните промени влияят върху водите

Членовете на ученически клуб „Изследователи“ участваха в дискусия за въздействието на климатичните промени върху водите

Учениците от клуб „Изследователи“ при пловдивското СУ „Димитър Матевски“ участваха в открит урок и дискусия по темата за въздействието на климатичните промени върху водните ресурси.

Повод са предстоящите на 22 и 23 март Световен ден на водата и Световен ден на метеорологията, а причината – огромният интерес и неподправеното любопитство на четвъртокласниците към едно от най-големите предизвикателства на нашето съвремие – опазването на природата в условията на променящ се климат.

Младите изследователи научиха, че приблизително половината от населението на света изпитва сериозен недостиг на вода поне през част от годината, като се очаква тези числа да се увеличат вследствие от изменението на климата и нарастването на населението.

Те се запознаха и с тревожната статистика, че използваемата прясна вода представлява едва 0,5% от водата на Земята, като климатичните промени сериозно намаляват това количество.

Най-интересната част от открития урок за децата беше представянето на изследванията на мисията на българските полярни експедиции и научните им изследвания.

Като модератори, по инициатива на ръководителя на клуба Богдана Андонова и директорката на школото Мариана Златанска, бяха поканени представители на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ – Пловдив) и Института за изследвания на климата, атмосферата и водите при БАН (ИИКАВ – БАН).