Масирана данъчна акция на борсата в Първенец

Масирана данъчна акция се проведе на стокова борса Първенец край Пловдив.

Екипи на териториалната дирекция на НАП в Пловдив, звеното за фискален контрол и Полицията бяха мобилизирани за съвместни действия срещу данъчни злоупотреби при търговията с плодове и зеленчуци.

Борсата в Първенец е лицензирана по Закона за стоковите борси и тържища и всеки регистриран земеделски производител, предлагащ собствена продукция там, задължително трябва да работи с касов апарат.

Същото изискване важи за прекупвачите, които продават вносна стока. Освен това борсата е обект за фискален контрол, тъй като на нейна територия се предлагат значителни количества плодове и зеленчуци, които са рискови стоки.

Националната агенция за приходите проследява произхода на плодовете и зеленчуците, които се внасят, но също и дали са изрядни производителите и търговците – имат ли фискални устройства и издават ли касови бележки. Изключително съдействие оказват органите на реда. Отговорност на Полицията е да осигури безпрепятствено извършване на проверките.

Още на входа на борсата звеното за фискален контрол постави технически средства за контрол (пломби) на 26 превозни средства, влизащи или излизащи от Първенец, за да се гарантира, че стоката ще бъде разтоварена в декларираното количество и на предварително посоченото място без да бъде манипулирано от превозвачите.

Наложени са обезпечителни мерки на 9 дружества заради несъответствие между представените документи пред данъчните и действителните количества плодове и зеленчуци, намерени в камионите. Инспекторите от звеното за фискален контрол издадоха и два акта заради липса на придружаващи стоката документи и не представяне на документ за самоличност от водача на превозно средство.

Във вътрешността на борсата данъчните провериха общо 40 търговци и производители. Деветима ще бъдат санкционирани заради липса на фискално устройство и не издаване на касови бележки.

Шестима са хванати с разлики в касовите наличности, а един търговец ще бъде глобен заради неправомерно разпореждане с продукцията. Разпоредена е пълна инвентаризация на 21 обекта за продажби. Ако инвентаризацията установи разлики в счетоводните документи, ще бъдат предприети последващи контролни действия спрямо задължените лица.

 

Подобни статии

Top