Махат паважа и по ул. „Любен Каравелов“

Пловдивската улица „Любен Каравелов“ ще бъде основно ремонтирана в участъка от ул. „Радецки“ до бул. „Руски“. Това става ясно от обявената обществена поръчка за избор на фирма-изпълнител в сайта на Агенцията за обществени поръчки.

Улицата е на паваж и по време на ремонта той ще бъде премахнат. Пътната отсечка ще бъде асфалтирана, ще бъдат направени и нови тротоари. В проекта за реконструкция е включено също поставяне на вертикална сигнализация и хоризонтална маркировка.

Ще бъдат изградени също канализационни връзки за нови улични отоци, ще се подменят старите капаци на шахтите, ще се изградят и нови дъждоприемни шахти, тротоарни спирателни кранове и пожарни хидранти. Предвижда се също да бъде изградена пресичаща тръбна канална мрежа и кабелни шахти.

Прогнозната стойност на ремонта е 450 000 лв. с ДДС.  Задължително условие за участниците е да разполагат поне с половината от сумата за ремонт. Критериите, по които ще бъдат избирани кандидатите са най-ниска цена, техническа последователност на строителните процеси и най-бърз срок за изпълнение.

Офертите се подават до 4 април, а ще бъдат отворени публично в общината на 5 април. Срокът за изпълнение на ремонта е 90 дни.

 

Подобни статии

Top