Мая Манолова обсъжда онлайн общуването в Асеновград

Омбудсманът на Република България Мая Манолова ще се включи в IV-та Национална научно-практическа конференция на тема: “Съвременното онлайн общуване – опасности и защита”, която се провежда втори ден в Асеновград.

Днес форумът ще започне работата си от 10.00 часа в зала 601 в сградата на Община Асеновград.  Поводът за провеждането му е усъвършенстването на работата с деца с девиантно поведение в съответствие с изискванията на Минималните стандартни правила на ООН за правораздаване при непълнолетните.

Организатори са Община Асеновград, Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните-Асеновград и  Център за обществена подкрепа-Асеновград.

В конференцията участват секретари на МКБППМН, представители на ЦОП, обществени възпитатели, педагози, директори на училища, инспектори ДПС.

Подобни статии

Top