МБАЛ „Пловдив“ стана университетска болница

Опашки за презаверяване на рецептурни книжки в Пловдив

Три лечебни заведения в България получават право за обучение на студенти и специализанти, сред които е и „МБАЛ – Пловдив“. Решението беше  взето на днешното заседание на Министерския съвет.

Освен пловдивската болница, в списъка са още „МБАЛ – Бургас“ АД, както и „Специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания“ ЕАД в София.

Съгласно Закона за лечебните заведения университетски болници са многопрофилни или специализирани болници, в които, след акредитация, се осъществяват дейности по клинично обучение на студенти и докторанти по медицина, дентална медицина, фармация и здравни грижи, както и следдипломно обучение.

Подобни статии

Top