„Медицина“ остава най-желаната магистърска специалност в МУ-Пловдив

1950 е общият брой на кандидатите, като миналата година те са били 1740

Ръст на кандидат-студентите за Медицински университет – Пловдив – това показват данните от подадените документи за участие в кампанията за прием.

1950 е общият брой на кандидатите, като миналата година те са били 1740, посочи зам.-ректорът по учебна дейност проф. д-р Веселина Горанова. Превес отново имат жените – 1480, а мъжете са 470. През 2022 г. общият брой на кандидатите е бил 1675.

Най-предпочитаната магистърска специалност продължава да бъде „Медицина“. Кандидатите са 674 – 461 жени и 213 мъже. Ръстът е със 70 повече от предходната година.

Заявеният държавен прием е 150, като университетът приема равен брой момичета и момчета. Според предварителни прогнози 6 жени ще се състезават за място, докато при мъжете съотношението се очертава 3:1.

„Дентална медицина“ са посочили като първо желание 343 кандидати – 245 жени и 98 мъже. Заявеният държавен прием е 100.

Желаещите за „Фармация“ са 226 – 183 жени и 43 мъже. И при тази специалност държавният прием е 100.

Кандидатите за „Медицина“, „Дентална медицина“ и „Фармация“ полагат изпит по биология и химия на 1 юли. Той е с продължителност 4 часа и без прекъсване. Изпитният вариант ще бъде изтеглен от кандидат-студент в първа аудитория на Аудиторния комплекс на висшето училище. Името му ще бъде определено чрез томбола измежду разпределените в залата.

217 е общият брой на кандидатите за факултет „Обществено здраве“. Двойно повече от миналата година са желаещите да учат за акушерки – 47, както и за лекарски асистенти – 35 жени и 10 мъже. 125 са подали документи за специалност „Медицинска сестра“.

Общият брой на кандидатите за специалностите в Медицинския колеж е 490 – 387 жени и 103 мъже. Най-много са желаещите за „Медицинска козметика“ – 147, което е с 45 повече от предходната година. Държавният прием е 25. Следва „Рехабилитация“ – 108, с 20 повече от миналата година. Приемът е 45. С по 10 повече от миналата кампания са кандидатите за помощник-фармацевти – 86, и за зъботехници – 59.

Кандидатите за бакалавърските специалности „Медицинска сестра“, „Акушерка“, „Лекарски асистент“ и за професиите от Медицински колеж (ОКС „Професионален бакалавър“) се явяват на писмен изпит по етика, който ще се проведе на 3 юли. Той е с продължителност 2 часа. Кандидат-зъботехниците държат изпити по етика и скулптиране (5 юли, 5 часа).

Желаещите да учат „Управление на здравните грижи“ (ОКС Бакалавър) полагат писмен изпит по социална медицина и здравен мениджмънт, който ще се проведе на 4 юли. Той е с продължителност 2 часа. Подалите документи са 42, а държавният прием е 25.

Балообразуването за магистърските специалности „Медицина“, „Дентална медицина“ и „Фармация“ е сбор от оценките от ДЗИ по български език и литература и утроените оценки от конкурсните изпити по биология и химия. Максималният бал е 42, а минималният за участие в класирането – 24.

За бакалавърските специалности балът се формира от оценката от ДЗИ по български език и литература и утроената от конкурсния изпит по етика. Максималният бал е 24. 30 е максималният бал за специалност „Зъботехник“ като сбор от оценките от ДЗИ по български език и литература, конкурсния изпит по етика и утроената оценка от изпита по скулптиране.

24 е максималният бал и за „Управление на здравните грижи“ (бакалавър), като балът се образува от утроената оценка от състезателния изпит и оценката от държавните изпити в дипломата за висше образование.

Класирането за всички специалности от ОКС магистър, бакалавър и професионален бакалавър се извършва за жени и за мъже по първата желана специалност, посочена в състезателния картон и по низходящ бал. Принципът се запазва и при следващи класирания – с приоритет по първа желана специалност.