Медицинският университет обучава дистанционно магистри по обществено здраве

Медицински университет – Пловдив реализира успешно проект за дистанционно електронно обучение на магистри по обществено здраве. Проектът се финансира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” чрез Европейския социален фонд.

Изпълнител на проекта е Факултетът по обществено здраве (ФОЗ) на Медицински университет в Пловдив, който единствен предоставя задочна форма на обучение, паралелно с редовния прием на студенти в държавно регулираните специалности.

Проектът е на стойност 707 200 лева и беше реализиран в рамките на 2 години. Основната заложена цел беше да се повиши степента на социализация и трудова реализация на кадрите в сферата на общественото здраве, като се създадат условия за професионално самоусъвършенстване и учене през целия живот посредством дистанционни форми на обучение, обясниха от висшето училище. За целта МУ – Пловдив създаде Център за дистанционно обучение, в който да се изучават разработените модули от 64 дисциплини за магистърски програми по обществено здраве.

 

 

Подобни статии

Top