Мерки за пожарна безопасност по време на абитуриентските балове и 24 май

Абитуриентските балове наближават, а с това се повишава и рискът от пожари и свързаните с тях инциденти. За да се избегнат трагични случаи, настъпили вследствие на пожари и запалвания, от Регионална Дирекция „Пожарна безопаснаст и защита на населението“, РДПБЗН- Пловдив напомнят:

Когато се намирате в хотел, ресторант, бар, нощен клуб, дискотека или на друго обществено място с масово събиране на хора:

  1. Обърнете внимание на евакуационните пътища и изходите, евакуационното осветление, пожарогасителите. Това може да се окаже от огромна полза за Вас и околните в случай на задимяване и пожар, тъй като подготвените хора не изпадат в паника и по този начин спестяват много ценно време при евакуацията.
  1. В обществените сгради с масово събиране на хора контролът от страна на противопожарните инспектори се извършва няколко пъти в годината, като един от тях е преди абитуриентските балове. При констатиране на нарушения на противопожарните изисквания, незабавно се предприемат съответните административно – наказателни и принудително – административни мерки към управите на обектите с цел недопускане нарушаване на условията, осигуряващи пожарната безопасност. В тази връзка на територията на Област Пловдив бяха извършени тематични проверки в над 100 обекта (ресторанти, хотели, дискотеки, барове и др.), където ще се провеждат тържества и абитуриентски балове. За констатирани нарушения на правилата и нормите за пожарна безопасност в обектите са връчени 45 писмени разпореждания и 3 броя актове за установяване на административни нарушения.

В случай на задимяване и пожар на обществено място:

  1. Не изпадайте в паника, а се насочете към най-близкия евакуационен изход.
  1. Слушайте указанията от оповестителните уредби и/или от персонала на обекта.
  1. Не се блъскайте с хората около Вас, не викайте, помогнете на деца, на възрастни хора, на инвалиди и на други нуждаещи се.
  1. При силно задимяване по възможност сложете намокрено с вода парче плат пред носа и устата си и дишайте през него, опитайте се да се движите приведени по-близо до пода, защото въздуха там не е толкова замърсен тъй като дима се издига нагоре.
  1. Докато се придвижвате по пътя за евакуация, натиснете червен бутон за пожар, с което ще известите компетентните лица за ситуацията.
  1. При първа възможност съобщете на телефон 112, ако станете свидетел на запалване, задимяване, пожар и не прекъсвайте връзката. Дежурният оператор може да Ви зададе уточняващи въпроси, както и ценни указания.

Подобни статии

Top