Мерят кръвното в Пловдив за Световния ден на хипертонията

Българската лига по хипертония отбелязва днес Световния ден на хипертонията, която продължава да бъде глобален и социално значим проблем, за който се предполага, че тепърва ще се влошава. Световната популация прогресивно застарява, а възрастта е сред най-главните рискови фактори за развитие на хипертония, диабет и бъбречни заболявания.

За десета поредна година у нас в градовете София, Пловдив, Варна, Русе, Ст.  Загора, Бургас, Плевен, Благоевград, Кърджали, Хасково и Добрич, от 10 до 16 ч., Българската Лига по Хипертония в партньорство с държавни, бизнес и неправителствени организации ще проведе кампания на открито под мотото: „НОРМАЛНОТО КРЪВНО НАЛЯГАНЕ – ЗДРАВЕ ЗА БЪБРЕЦИТЕ”. В 11-те града, на публични места ще бъдат разположени пунктове, където гражданите ще се консултират безплатно по проблеми, свързани с хипертонията и бъбречните заболявания, ще се прави измерване на тегло, коремна обиколка и кръвно налягане с възможност за откриване на предсърдно мъждене с портативни апарати, без необходимост от ЕКГ.

В Пловдив това ще стане на площад „Централен“ (от западната страна, срещу Централна поща).

Към настоящия момент около един милиард души по света имат хипертония (водеща до над 7.1 милиона починали на година), като техният брой се очаква да нарасне до 1.56 милиарда души до 2025г. Прогнозираната честота на хипертонията се очаква да нарасне с 24% в развитите страни и с 80% в развиващите се региони като Африка и Латинска Америка.

Честотата на АХ драматично се повишава при пациенти над 60г. Освен нарастването на честотата на АХ, голям проблем представляват нейното установяване, контрол и адекватно лечение. Според статистика на Европейската здравна комисия, за страните от Централна и Източна Европа, в т.ч. и България, процентът на хората с неконтролирана хипертония е значително по-висок, отколкото на тези с контролирана, средно, пациентите с неконтролирана хипертония спрямо контролираната са 72.9% срещу 27.1%.

Честотата на хроничните бъбречни заболявания (ХБЗ) продължава да нараства в световен мащаб, както и честотата на терминалната бъбречна недостатъчност. Най-честите (макар и не единствените) причини за ХБЗ са артериалната хипертония и захарният диабет. От своя страна, ХБЗ е свързано с нарастване на сърдечно-съдовия риск, като повечето пациенти с ХБЗ в крайна сметка умират поради сърдечно-съдови причини.

Повечето хора с високо кръвно налягане не показват симптоми. 

Контролът на нормално телесно тегло, спиране на тютюнопушенето и намаляването на стреса са фактори, които допринасят за контрола на АН, за подобряване на бъбречната функция и намаляване на заболеваемостта и смъртността. Това изисква привеждането в действие на конкретни действия за борба с рисковите фактори за артериална хипертония, които могат да бъдат ефективни, само чрез създаване на широка функционална мрежа за активно взаимодействие между семейството, обществените структури,  здравните и образователните институции.

Подобни статии

Top