Месец преди началото на учебната година: 14 вакантни места за учители в Асеновград

Сериозно е търсенето на учители в община Асеновград месец, преди отново да удари първият  училищен звънец. Най-вече липсват  преподаватели по математика, информационни технологии и природните дисциплини-география, биология и химия. На трудовата борса свободно място е регистрирано и за учител по  английски език. Дефицит на кадри в общината са обявили почти всички училища, както и някои детски градини. Сред обявените свободни позиции са и две места за  учители ПИГ,  завишено е търсенето и на възпитатели.

Криза в Асеновград има и при запълването на  паралелките с ученици. Три градски училища остават изцяло без осми клас, след като в общообразователния профил няма записан нито един тийнейджър. Това са гимназия „Св. Княз Борис I” и училищата „Отец Паисий” и  „Ангел Кънчев”.  Причините от общината обясняват с  големия поток изтичане на ученици след седми клас към пловдивски профилирани или общи гимназии.

Острият дефицит на ученици принуждава и тази година общината да финансира маломерни паралелки. Общо 22 са класовете, за които вече е депозирана докладна записка от ресорния заместник-кмет Мария Вълканова.  Решението за одобряване на статута и разхода по издръжката ще се вземе на сесията в последния ден на  август.

 

Подобни статии

Top