Минималната работна заплата става 420 лв.

pariii

От 1 януари 2016 г. размерът на минималната работна заплата ще бъде 420 лв. С увеличението ще се мотивират търсещите работа и ще се гарантира по-добро задоволяване на потребностите на наетите на минимална работна заплата и техните семейства.

С промяната в размера на минималната заплата се очаква да се намали обхватът „работещи бедни“ и да се генерират по-оживени стопански процеси по линия на вътрешното потребление

Минималната часова работна заплата става 2,50 лв. при продължителност на работното време 8 часа и при 5-дневна работна седмица.

И през 2016 г. остават ограниченията в командировъчните за служителите зад граница.  Правителството удължи с още една година наложените ограничения в размера на командировъчните средства, които получават служителите в дипломатическите ни мисии в чужбина. Промяната беше направена в Наредбата за командировъчните средства при задграничен мандат. Предвижда се достигането на пълния процент от предвидените в нея дневни командировъчни за представителите ни зад граница да стане от 1 януари 2017 г., а не от 1 януари 2016 г.

Допълнително ще бъде запазено действието и на ограничението за заплащане на командировъчни средства за почивните и празничните дни през време на ползване на отпуск, предвидено в Наредбата през 2010 г.

Приемането на постановлението се налага предвид ограничения бюджет на МВнР за 2016 г.

 

DC News

Сайт за новините от Пловдив, Асеновград и региона - събитията от деня в реално време.

Подобни статии

Top