Министър Цоков откри Национална конференция за приобщаващото образование

Форумът се организира от Педагогически факултет на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

В Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, под патронажа на Министъра на образованието и науката проф. д-р Галин Цоков, се проведе Национална конференция „Актуални предизвикателства и добри практики в приобщаващото образование“.

Форумът се организира от Педагогически факултет на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Синдиката на Българските учители и РЦПППО – Пловдив с любезното съдействие на екип от проекта BG-RRP-2.004-0001-C01 ДУЕКОС, финансиран от Европейския съюз – NextGeneration EU, чрез Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България.

Конференцията беше открита от д.ик.н. Янка Такева – председател на Синдиката на българските учители.

Приветствия към участниците поднесоха Министърът на образованието и науката проф. д-р Галин Цоков; доц. д-р Борян Янев – заместник-ректор на ПУ „Паисий Хилендарски“ от името на Ректора на висшето училище проф. д-р Румен Младенов; проф. д.п.н. Наталия Витанова – Маринова – Ректор на ШУ „Еп. Константин Преславски“; проф. д-р Владимира Ангелова – Декан на Педагогически факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ и зам.ректор на университета; д-р Мария Янкова – програмен директор „Образование“ УНИЦЕФ – България; д-р Катя Стоилова – Директор на РЦПППО Пловдив.

Гости на Националната конференция бяха: Наталия Михалевска – началник на кабинета на Министъра; Иванка Киркова – началник на РУО Пловдив; Димитър Асенов – директор на Националния център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти (НЦПКПС); Антоанета Ал – Хусари – заместник-директор на НЦПКПС; д-р Ирена Душкова – директор на СУ „Св. Паисий Хилендарски“; Пламен Стоилов – директор на СУ „П.К. Яворов“; Андреан Лазаров – национален консултант по професионално образование и обучение към Центъра за развитие на човешките ресурси и директор на частно училище „Таланти“; д-р Ирена Соколова; Микеле Санторели – председател на фондация “Творци на надеждата”; преподаватели, студенти и докторанти от Педагогическия факултет.

Националната конференция се проведе в хибриден формат: присъствено  и дистанционно, с над 250 участника и презентира симбиоза на академичната теория и на добрите практики на приобщаващото образование.

Бяха представени доклади на актуални теми и предизвикателства пред приобщаващото образование от проф. д.п.н. Дора Левтерова – Гаджалова от ПУ „Паисий Хилендарски“; проф. д-р Пламен Милтенов от University of Minnesota; д-р Калоян Дамянов от СУ „Климент Охридски“; Грета Ганчева – директор Дирекция Приобщаващо образование към МОН; проф. д.п.н. Сийка Чавдарова – Костова от СУ „Климент Охридски“; проф. д-р Снежана Николова от ШУ „Еп. Константин Преславски“.

Директори и ресурсни учители от 20 РЦПППО от страната и директори и ресурсни учители от  училища със собствени Екипи за подкрепа на процеса на приобщаващото образование представиха добри практики в приобщаващото образование.

Активно в процеса на организация на протичането на конференцията се включиха студенти от студентския клуб „Приобщаващо образование“, екипа от Университетския център за кариерно развитие, екипа от Департамента за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти, екипа от административния състав на Педагогически факултет към ПУ „Паисий Хилендарски“.

В оживени дискусии бяха обсъдени значими настоящи и перспективни проблеми пред приобщаващото образование с акцент на приобщаващото дигитално образование в средното и във висшето образование в страната.