Млади балкански учени тръгват по пътя на каракачани и армъни (СНИМКИ)

Каракачаните и армъните от България и Гърция са пример за това как се пазят традициите и родовата памет. Дълго време те живеят затворено, поради което е трудно да се долови колорита на бита и взаимоотношенията на представителите на двете етнографски групи.

Миналото, традициите и настоящето на двете общности ще бъде обстойно изследвано от екип от преподаватели, млади учени и студенти от Балканите. Проектът носи името CU TENDA /С палатка/- истории, образи и звуци в движение“ и е на стойност 190 000 евро.

Проектът е едно от четирите български предложения, одобрени и финансирани от програмата на Европейския съюз „Творческа Европа“. Той е резултат от взаимодействието на четири културни и образователни институции – Националният музей на румънският селянин в Букурещ, Центърът за интеркултурен диалог в Куманово (Македония), Обсерваторията за социални изследвания в Италия и екип от катедра „Етнология“ при Пловдивския университет.

Проектът се разработва в период от четири години и е структуриран в няколко основни дейности – събиране, систематизиране и архивиране на наследството на културните организации на каракачаните и армъните от България и Гърция. Работата ще се извършва основно на терен, както и чрез библиотечни справки и архиви.

Най-важната задача за екипа е да се създаде мрежа от партньорства в културен и научен план. За това ще помогне организирането на творчески работилници, интерпретацията на данните, както и създаването на дигитален каталог, в който да бъдат поместени събраните сведения от различни албуми, статии и книги.

Българският екип се състои от представители на катедра „Етнология“ на Философско-историческия факултет към ПУ „Паисий Хилендарски“ с ръководител доц. д-р Красимира Кръстанова. По думите й вниманието на екипа ще бъде насочено главно към живото наследство, както и формите на споделянето му между поколенията.

Днес бе подписан рамков договор за сътрудничество между ПУ и Тракийския университет в Комотини, Гърция. Двете учебни заведения ще си партнират по проекта CU TENDA във времето до 2019 година.

Екипът от гръцка страна, воден от проф. Зои Гаврилиду – декан на Филологически факултет на Тракийския университет, пожела лека работа на всички участници.

Зам.-кметът на Пловдив по култура и туризъм Амелия Гешева изказа своите надежди, че партньорската мрежа по проекта ще продължава да се разраства и добави, че партньорите на ПУ са партньори на Пловдив.

„Заставаме зад инициативите на нашия университет“, допълни Гешева. Тя изтъкна и факта, че с подобни проекти висшето училище доказва, че обучава не само теоретици, а и практици.

Кметът на район „Централен“ Георги Стаменов също изказа подкрепата си за проекта. С изказвания и поздрави за екипа се включиха още представители на общинска фондацията „Пловдив 2019“, Национално бюро „Творческа Европа“, Държавен архив – Пловдив.

Подобни статии

Top