Модул за електронно кандидатстване показват в Асеновград

Областен информационен център – Пловдив ще представи в Асеновград модула за електронно кандидатстване с проекти към оперативните програми, както и Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейския съюз до 2020 година (ИСУН – 2020). Това ще стане утре – 30 юли от 13,30 часа, на специализиран информационен семинар – обучение, който ще се проведе в компютърната зала на местната Градска библиотека „Паисий Хилендарски“.

По време на информационното събитие ще бъдат разяснени двете актуални схеми по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“  – „Активни“ и „Ново работно място“, както и възможности за кандидатстване по оперативните програми „Региони в растеж“, „Наука и образование за интелигентен растеж“ и „Иновации и конкурентоспособност“.

Областен информационен център – Пловдив е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, изградени с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 

 

Подобни статии

Top