Монтират слънчеви колектори в 4 детски градини в Пловдив

Община Пловдив обяви обществена поръчка за подмяна на вътрешните отоплителни инсталации и изграждане на слънчеви инсталации в 4 детски заведения в Пловдив. Проектът, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 включва ЦДГ „Чучулига“, ЦДГ „Мирослава“, ОДЗ „Буратино“ и ЦДГ „Таня Савичева“.

Поръчката е разделена на четири обособени позиции, като за ремонта във всяка детска градина ще може да бъдат избрани различни изпълнители.

В ЦДГ“Чучулига“ и ЦДГ „Мирослава“ ще се извърши цялостна подмяна на вътрешната отоплителна инсталация – тръби и отоплителни тела, ще се монтират термостатични вентили за регулиране на топлоподаването по помещенията, като проектите са съобразени с  извършеното саниране на сградите.

Ще се монтира също циркулационна помпа в котелното помещение. Предвижда се да бъде изградена слънчево-колекторна инсталация, която ще захранва комбиниран бойлер.

Подобни ремонти ще бъдат извършени и в ОДЗ „Буратино“  и ЦДГ  „Таня Савичева“.

Максималният бюджет за изпълнение на строителните дейности е над 430 хиляди лева с ДДС. Ремонтните дейности трябва да продължат максимум 90 дни.

Оферти могат да се подават до 22 март, а на 23 март те ще бъдат отворени публично.

Подобни статии

Top