МОН представя нова оперативна програма в Пловдив

Информационен ден за възможностите и перспективите на новата оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ през програмния период 2014-2020 година организира днес в Пловдив Министерство на образованието и науката. Информационното събитие ще се проведе утре в голямата заседателна залата на Общински съвет в Пловдив (ул. „Авксентий Велешки“ №20).

В информационния ден ще участва заместник-министърът на образованието и науката проф. Николай Денков, както и експерти от управляващия орган на оперативната програма.

В програмата на информационните дни ще се включат и експерти от Министерството на икономиката, които ще представят приоритетна ос 1 „Технологично развитие  и иновации“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“. Ще бъде обсъдена също ролята на Иновационната стратегия за интелигентна специализация за двете оперативни програми.

За информационния форум в Пловдив са поканени образователни и културни институции, експерти по образованието, директори на училища и учебни заведения, представители на неправителствени организации, граждани и медии.

Подобни статии

Top