МРРБ: Започва рехабилитацията на довеждащия напорен водопровод на Брестовица(ВИДЕО)

Кметът Павел Михайлов с нарочно пресконференция

Рехабилитацията на довеждащия напорен водопровод на с. Брестовица, община Родопи вече може да стартира след като на 16.04.2024 г. „Българският ВиК холдинг“ ЕАД и ВиК-Пловдив подписаха договор за инвестиционен заем на стойност 2 225 000 лв. без ДДС. За реализацията на дейностите има избран изпълнител по реда на Закона за обществените поръчки. Договорът с него е подписан още на 1 февруари т.г., но финансиране до момента не е било осигурено. Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи е 180 календарни дни.

С осигуреното от „Българският ВиК холдинг“ ЕАД финансиране ще бъде реконструиран довеждащ водопровод с обща дължина 4917 м. Ще бъдат изградени 8 шахти със спирателни кранове, 8 въздушници по трасето, по един удароубивател и въздушник в помпена станция „Брестовица 3“, както и по две шахти-отток.

Поради замърсяване на тръбните кладенци при пречиствателна станция „Брестовица“, бяха предприети мерки от страна на ВиК-Пловдив за търсене на нови водоизточници за водоснабдяване на селището. Изготвен е и е в процес на реализация проект за 2 нови тръбни кладенеца, разположени в с. Йоаким Груево.

С реконструкцията на довеждащия водопровод на с. Брестовица ще бъдат осигурени условия за доставяне на вода с необходимите питейни качества. Дейностите предвиждат по безопасен начин да бъде отстранено наличието на манганови съединения без това да навреди на здравето на населението.

Инвестицията е част от група мерки, които са планирани за трайно и устойчиво разрешаване на проблемите с водоснабдителната мрежа на с. Брестовица.

По темата за проблема с водата в Брестовица днес кметът на община „Родопи“ каза, че очаква проблемът със замърсената вода в селото да се реши до месеци.

„Първо ВиК трябва да изпълни своята част от работата и да изгради 8-километровия довеждащ водопровод, както и ниската и средна мрежа в селото. Тогава общината може да започне своята част – да изгради мрежата във високата част на Брестовица и да асфалтира всички улици с обща дължина от 27 км“, коментира Михайлов.

Очаква се МРРБ да финансира с 3,6 млн. лв. проектът за високата зона и още 10,7 млн. лв. за пътните настилки в селото.

От началото на проблема през 2020 година до момента община „Родопи“ е изпратила 157 писма до институциите, изградени са 3 водоизточника с чиста питейна вода и дебит около 30 л/с, изготвен е проекта и е избран изпълнител за частта, която ще се изпълнява от общината.