МРРБ отмени финансовата корекция на Асеновград за Асеновата крепост

Исторически данни за Асеновата крепост

МРРБ отмени финансовата корекция на Община Асеновград за проекта „Асеновград – Свещената порта на Родопите” отпада. Окончателното решението е взето след обжалване на Общината и след дълги преписки с Министерството.

С това решение Община Асеновград заличава наложената корекция и няма да връща 167 820, 90 лв. или 25% от разходите по договор на Министерството на регионалното развитие и благоустройство.

Доказано е, че целият проект е одитиран от управляващия орган към Министерството и действително със средствата е закупено оригинално обурудване за аудиовизуални ефекти в Крепостната църква, стенобойно оборудване в цялата зона на Крепостта и две видеостени.

DC News

Сайт за новините от Пловдив, Асеновград и региона - събитията от деня в реално време.

Подобни статии

Top