МУ-Пловдив развива обмена на студенти по програма Еразъм+

Броят на студентите, които се обучават по програма Еразъм+ се е повишил в последните две години, отчитат от Медицинския университет в Пловдив.

През последната учебна година по нея в чужбина за заминали 17 студенти с цел практика и 6 студенти с цел обучение. Допълнително на обмен са били преподаватели и персонал – 31.

В същото време Центърът за развитие на човешките ресурси прие отчета на Медицински университет-Пловдив  по Договор за изпълнение на програмата Еразъм+ за учебната 2014/2015 година и верифицира е сумата от 120 071 евро, която МУ-Пловдив е усвоил за мобилности на студенти и преподаватели по Еразъм+ с  програмни държави.

Програмата има за цел да изгради стабилни партньорства между образованието и бизнеса за насърчаване на иновациите и конкурентоспособността, като същевременно насърчава заетостта, със специален акцент върху борбата с младежката безработица.

МУ- Пловдив е притежател на Еразъм харта и има подписани 105 междуинституционални споразумения с  96 университета от 22 държави, сред които Австрия, Белгия, Германия, Испания, Италия, Франция, Турция и други.

Наблюдава се  повишаване на студентската мобилност с цел практика в чужбина, както и повишаване на броя на реализираните мобилности във връзка с участието на млади специалисти, които искат да повишат своята квалификация.

Програмата позволява студенти от чужбина също да получат обучение  в МУ-Пловдив, като пристигналите студенти в МУ-Пловдив за академичната 2014/2015 година са 26, а преподаватели – 23.

Лекторите в университета са на много високо ниво и обучението се извършва на английски език, а за всеки студент се изготвя индивидуална програма.

Подобни статии

Top