Мъртва риба в Стряма, РИОСВ извърши проверка

zaribiavane14

Сигнал за мъртва риба в река Стряма провериха експерти от РИОСВ – Пловдив, съвместно с Басейнова дирекция – Пловдив, Регионалната лаборатория към Изпълнителната агенция по околна среда и представители на Община Карлово. Екоинспекторите се самосезираха след публикации в печата. Извършен е обход по протежение на река Стряма от моста при град Баня до вливането в нея на Стара река. При проверката не е установена мъртва риба.

Взета е проба за анализ от водите на река Стряма на 100 метра след вливането на Стара река в нея, като са измерени показателите: pH, наличие на разтворен кислород и температура. Моментните резултати не показват отклонение от допустимите норми. Направена е проверка и на Стара река и в района на Регионалното депо за твърди битови отпадъци в Карлово, извършен оглед и на два ретензионни басейна към него. Не е констатирано изтичане на инфилтрат от тях. Участъкът на коритото на Стара река в района на депото е сух и няма умряла риба.

Обектът притежава Комплексно разрешително, в което е заложено провеждане на собствен мониторинг на водите на Стара река на 100 метра преди и след вливането й на всяко тримесечие. До момента не са констатирани и отчетени превишения на емисионните ограничения.

Предстои анализ на взетите проби и по други показатели.  Резултатите ще са ясни следващата седмица.

DC News

Сайт за новините от Пловдив, Асеновград и региона - събитията от деня в реално време.

Подобни статии

Top