Над 1,4 млн. лева отпуска кабинетът за деца без място в детска градина, четири от тях са в Пловдив

Държавата ще изплати 1 416 877 лева. компенсации на семейства, за чиито деца  не е осигурено място в детска градина в периода от 1 ноември до 31 декември 2023 г.

От тях 1 413 315 лева са за 1603 деца в Столична община, а 3562 лева са за четири деца в община Пловдив.

Право на компенсация от държавата имат родители на деца от тригодишна възраст до постъпването им в I клас, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища, в които са кандидатствали.

За тях общината по местоживеене не е предложила друго равностойно място в общинска детска градина или училище.