Над 4 млн. лв. приходи от общинска собственост чакат в Асеновград

asgr obshtina

4 млн. 121 хиляди лева са очакваните приходи от управлението и разпореждането с имоти общинска собственост за 2016-та година в Асеновград. Това е заложено в годишната програма за управлението на общинска собственост за тази година, която ще бъде приета на предстоящата на 27 януари сесия на местния парламент.

Над 2,5 млн. лв. се очаква да постъпят в общинската хазна от продажба на земя, още 65 хиляди ще бъдат приходите от продажба на сгради, общинска собственост, в това число и общински жилища. 197 хил.лв. е заложената сума, която ще постъпи по сметките на общината от продажба на дървесина.

1 милион 184 хил. лв са прогнозните приходи от управлението на общинските имоти. Според прогнозата на общинското ръководство от наеми на помещения и павилиони в бюджета ще влязат 333 хил. лв., от наеми на терени – 169 хил., а на земеделска земя – 100 хил. лв.

252 хил. лв. са очакваните приходи от наемите на обекти на общинския пазар, а от тези в Търговския център под площадното пространство – 216 хил.лв.

За тази година се очаква в хазната да постъпят 125 хил. лв. от концесии.

Прогнозираните разходи в годишната програма за управлението на общинската собственост са в размер на 336 хил. лв. Те ще дойдат от разходи за отчуждаване на имоти, пазарни оценки, актуване, застраховки, охрана, поддръжка и ремонт на общински жилища и др.

Даниела Добрева

Даниела Добрева следи новините от Пловдив, Асеновград и региона

Подобни статии

Top