Над 400 свободни места в детските заведения в Пловдив - DC news

Над 400 свободни места в детските заведения в Пловдив

400 свободни места в детските градини в Пловдив

При обявени 606 свободни места за класирането на 02.10.2014 г., само 203 са заети от заявилите желание за кандидатстване. Така за следващото класиране остават над 400 незаети места. Най-много от тях са за яслените групи – 222. Тези места са за групите в самостоятелните детски ясли и яслените групи на обединените детски заведения във всички райони на града без „Южен“.

Освен за яслените групи, достатъчно места в града има за всички групи и за децата от 3- до 6- годишна възраст. Недостиг на места има само в районите „Южен“ и „Северен“ и то само за 3- и 4-годишните. Проблемът с места за децата, подлежащи на задължително обучение 2 години преди постъпване в първи клас, беше решен с разкриването на достатъчен брой подготвителни групи в училищата- както полудневни, така и целодневни.

За родителите на 3- и 4-годишните деца, които все още не са записани, е важно да се насочат към детските градини, които могат да ги приемат – в район „Западен“ – ЦДГ „Звезда“ и ЦДГ „Елица“; ОДЗ „Зора“ в район „Централен“; в район „Източен“ – ЦДГ „Наталия“; ЦДГ „Белослава“ в „Тракия“ и ОДЗ „Ралица“ в квартал „Коматево“ на район „Южен“.

Все още има свободни места и в целодневните подготвителни групи в СОУ „Хр. Г. Данов“- район „Северен“, СОУ „К. Величков“- район „Южен“ и ОУ „К. Честеменски“-район „Централен“. Там със съдействието на община Пловдив отвориха врати нови групи след основен ремонт и изцяло ново обзавеждане, отговарящо на всички съвременни изисквания. Така 5- и 6-годишните деца, освен че ще бъдат отглеждани и обучавани целодневно в подходящи за тяхната възраст условия, ще имат възможността да се адаптират по-лесно към училищната среда при постъпването си в първи клас. В тези групи приемът е на място в училищата и не е обвързан със Системата за електронно класиране.

За следващото класиране, което е на 21.10.2014 г., свободните места ще бъдат обявени в срок до 13 октомври. Родителите на децата, кандидатстващи за прием, следва да се запознаят с тях на страницата на Системата http://dz-priem.plovdiv.bg/ и да подадат своите заявления в сроковете, определени от утвърдения График.

 

Подобни статии

Top