Над 540 домашни кучета са регистрирани в Пловдив - DC news

Над 540 домашни кучета са регистрирани в Пловдив

Обобщена справка от общинския електронен регистър на домашните кучета, показва, че от началото на 2016 г. до края на юли, над 540 е броя на новорегистрираните домашни кучета в Пловдив. От тях близо 470 попадат в някоя от категориите, освободени от заплащане на „такса куче“, а останалите 70 са внесли в общинския бюджет 1800 лв.

Близо 36 000 лв. като „такса куче“ са внесли в хазната и 1190 собственика на домашни кучета, декларирани/регистрирани в общината в предходни години.

Справката показва, че почти 1000 други притежатели на домашни кучета все още не са заплатили в съответната районна администрация дължимите 30.00 лв. годишна такса за своя любимец.

Припомняме на пловдивчани, че средствата събрани от „такса куче“ се влагат обратно в дейности по реализиране на мероприятия за овладяване популацията на уличните кучета, както и за провеждане на редица кампании в полза на домашните животни, в т.ч. :

  • изграждане и поддържане на специализирани площадки за свободно разхождане на домашни кучета,
  • подпомагане идентификацията и кастрацията на домашни кучета и котки,
  • предоставяне на полезни за доброто обгрижване на животните предметни награди, козметични и ветеринарни услуги, и пр.

Важно за притежателите на домашни кучета е да знаят кои са категориите кучета, чиито собственици са освободени от заплащане на „такса куче“ :

  • кастрирани кучета;
  • кучета с поставен микрочип за първата година от неговото регистриране;
  • кучета на инвалиди;
  • служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка;
  • кучета, използвани за опитни цели;
  • кучета, използвани от Българския червен кръст;
  • кучета, които придружават или охраняват селскостопански животни, които се отглеждат в регистриран животновъден обект.

Подобни статии

Top