Над 83% от местата в ПУ са заети след трето класиране

Притискат теолози от ПУ да се преместват в Духовната академия в Пловдив

2789 първокурсници е записал Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“ след трето класиране като това е 83,38 % от акредитирания прием за новата академична 2016/2017 година, заяви зам.-ректорът доц. д-р Христо Крушков.

В редовна форма на обучение са запълнени 82% от бройките, а в задочна – 90%.

Като университет от класически тип ПУ „Паисий Хилендарски“ предлага обучение в 6 от 9-те области на висше образование.

В област „Педагогически науки“ са заети 603 места, от които 479 в редовна и 124 в задочна форма на обучение. Свободни места все още има в професионални направления „Педагогика“ и „Педагогика на обучението по…“

При „Хуманитарни науки“ са запълнени 469 места, незаетите са 66 в редовно обучение на направления „Филология“, „История“ и „Религия и теология“. Най-голям процент заети места – 96% (789 от 821), има в област „Социални, стопански и правни науки“.

Единични свободни места има в специалностите „Право“, „Политология“, „Международни икономически отношения, „Макроикономика“, „Анализ и контрол“, „Социология на правото, икономиката и иновациите“, „Социология и науки за човека“ и „Социална антропология“.

Най-много заети места, общо 855, има в област „Природни науки, математика и информатика“, като 549 от тях са в направление „Информатика и компютърни науки“. Свободни места в това направление няма.

Следват биологическите науки, при които в редовна форма са запълнени 85 на сто от местата, а в задочна – 77%. Химическите специалности са попълнени, както следва в редовна и задочна форма – 58 и 45 %. За физическите науки прави впечатление, че в задочна форма са заети всички места, докато в редовна има 34 свободни места. За специалностите с математика остават свободни 26 места.

В област „Технически науки“ са се записали 63, остават свободни 21  места в редовна форма на специалността „Телематика“.

Окончателното запълване на планирания прием на ПУ „Паисий Хилендарски“за академичната 2016/2017 година ще стане след провеждане на изпитите за специалност „Актьорство за драматичен театър“, които по традиция се насрочват през м. септември, в три състезателни кръга.

За настоящата година дните за явяване са 12, 13 и 14 септември, като на тях ще се явят 17 човека. Специалността е в област „Изкуства“, за която все още има по 13 свободни места в специалностите „Джаз и поп изпълнителско изкуство“ и „Музика“.

Пълният списък на свободните места по специалности, както и начинът на кандидатстване, можете да намерите на сайта на университета.

Подобни статии

Top