Назначиха младежки медиатор в община Асеновград

Посредник между неактивните млади хора на възраст между 16 и 29 годишна възраст, които не учат, не работят и не са регистрирани в Дирекция „Бюро по труда“ и различните институции, които предоставят социални и образователни услуги е назначен в Община Асеновград по Националната програма „Активиране на неактивни лица“.

Основната дейност на младежкия медиатор ще бъде насочена към това да подпомага безработните млади хора за включване в заетост и обучение в съответствие с индивидуалните им потребности – помощ при изготвяне и редактиране на автобиография, запознаване с различни техники за търсене на работа, избор на подходящо обучение, ще ги информира какви са правата и задълженията им и ще ги насочва към Бюрото по труда, към училища, центрове за професионално обучение, частни трудови борси, агенции за временна заетост.

Младежкият медиатор ще работи активно на различни места, където се събират млади хора – в читалища, в библиотеки, дори и в кафенета, за да достигне до средата на неактивните младежи. Наред с това, той ще бъде в тясно сътрудничество с различни младежки и доброволчески организации, НПО, училища, работодатели и разбира се, с Бюрото по труда.

Ако искате да се свържете с младежкия медиатор, можете да го направите на e-mail: mediator-asgr@mail.bg или телефон: 0895239329 в рамките на работното време от 08.00 до 17.00 ч. от понеделник до петък.

Подобни статии

Top